Informacja Prawna

Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczące produktów wytwarzanych na zlecenie oraz importowanych i dystrybuowanych przez ATP EG, które mogą zostać wprowadzone do systemu refundacji ze środków publicznych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zachęty w myśl art. 49.ust.3 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ICAST MEDICAL SP. Z O. O.

  ul. Karmelkowa 41/11
  52-437 Wrocław
  Poland

  tel. +48 713071177
  mob. +48 607480789

  e-mail office@icast.pl

  KRS: 0000636151, NIP: 8943084730, REGON: 365368007 (Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). ). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 40 000zł.