Ganymed

FORMULARZ KONTAKTOWY

    ICAST MEDICAL SP. Z O. O.

    ul. Karmelkowa 41/11
    52-437 Wrocław
    Poland

    tel. +48 713071177
    mob. +48 607480789

    e-mail office@icast.pl

    KRS: 0000636151, NIP: 8943084730, REGON: 365368007 (Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). ). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 40 000zł.